Yüzme kuralları

Yüzme kuralları

 

Tüm yüzme yarışlarında FINA kuralları uygulanır. Ayrıca FINA kurallarına bağlı olmakla birlikte Avrupa ülkelerinde yapılan yüzme yarışlarında LEN (League Europe Navigation) kuralları geçerlidir. Yüzme yarışları genel olarak iki programa göre düzenlenir: Bunlardan ilki Avrupa ve Dünya şampiyonaları’nda uygulanan "olimpik program" olup, eleme usulü, yani seçmefinal yöntemi kullanılır. İkinci program ise, kimi uluslar arası müsabakalarda uygulanan 3 veya 2 günlük program olup, 3 günlük program 6 seans (sabah-akşam), 2 günlük program 4 seanstır. Bu tür programlarda seçme final yöntemi kullanılmayıp, belirlenen stil ve mesafelerde yarışlara katılan tüm sporcular yüzerler ve en iyi dereceyi elde eden birinci gelir.

Eleme yöntemine göre düzenlenen yüzme yarışlarında daha önce yapmış oldukları derecelere göre, en iyi yarışmacılar aynı seride toplanır ve bu seri en son yarışır. Diğer yarışmacılar da derecelerine göre diğer serilere dağıtılırlar. Serideki en iyi yüzücü orta kulvara (baştan 4. kulvara) yerleştirilir. Bunun nedeni; mızrak ucu denilen sistemde, en ortadaki kulvarın, diğer kulvarlarda oluşan dalgalardan fazla etkilenmemesidir. Böylece en süratli yüzücü az da olsa bir avantaj elde eder. Onun yanındaki 5. kulvara, ikinci iyi yüzücü verilir. Sonraki iyi dereceler sırasıyla sağa, sola yerleştirilerek kulvar sıralaması bu şekilde tamamlanır.

Yarışmalar hem bireysel, hem de takım hâlinde yapılır ve her stilde belli mesafelerde yarışılır. Yarışı bitirebilmek için belli süre koşulu yoktur. Sadece o kategorilerdeki mesafenin tamamlanabilmesi esasına dayanır.

Çıkışlar ise, sırt üstü dışında, diğer bütün stillerde aynı şekilde yapılır ve çıkışlara "depar" adı verilir. Başhakemin davetiyle çıkış basamaklarının arkasına gelen yarışmacılar "Yerlerinize!" komutuyla birlikte çıkış basamaklarına çıkarak, depar durumuna gelirler. Bu durumdayken, kollar aşağı sarkık, bacaklar dizlerden kırık, birkaç kez derin nefes alınır. Hakemin "Çıkış!" komutu ile birlikte vücut ileriye fırlatılarak suya atlanır. Sırt üstü çıkış su içinde yapılır. Sporcular, yüzleri çıkış yönüne dönük hâlde, iki elleri ile çıkış borusunu tutarak, çıkış durumunu alırlar. Bu durumda dizler kırık, ayaklar su düzeyinin hemen altında havuzun duvarına dayalıdır. Hakemin ‘Çıkış!" komutunu vermesi ile birlikte ayaklar, duvarın yardımıyla vücudu yay gibi iterek, sırt üstü ileriye atılıp yüzmeye başlanır.

Yarışı hatasız olarak bitirip ilk önce duvara değen yüzücü birinci olur.

Yarışmalarda; bir başhakem, iki "stil" hakemi, iki "karar" hakemi ve "dönüş" hakemleri görev yaparlar.

Başhakem, bütün resmî görevlilerin amiri olup yarışın yönetimi ve denetimi onun kontrolü altındadır. Yarışın her anında kuralların uygulanmasını ve karşılaşmadaki görevlilerin yerlerinde bulunmalarını sağlar; gerektiğinde müdahalelerde bulunur. Yarışmacıları çıkış yerlerine çağırır. Kuralları çiğneyen yarışmacıları yarıştan diskalifiye eder.

Çıkış hakemi, yarışmacıların hazır oldukları andan, yarışın başladığı ana kadar yüzücüleri kontrol altında tutar ve her yüzücünün kendi kulvarında bulunmasını sağlar. Çıkışın geçerli olup olmadığına başhakem ile birlikte karar verir.

Stil hakemleri, yarışmacıların yüzmeleri gereken stilde yüzüp yüzmediklerini kontrol eder. Stil kurallarına uymayan yarışmacıyı diskalifiye edebilir.

Karar hakemleri, yarış sırasında havuz kenarında durarak, dönüşlerin denetlenmesinde ve yarış sonunda sıralamada görev alırlar. Dönüş hakemleri, genellikle her kulvara iki hakem olarak tayin edilirler. Hakemlerin biri havuzun bir ucunda, diğeri öteki ucunda bulunur. Dönüşlerini kurallara uygun biçimde yapmayan yarışmacıyı diskalifiye edebilir. Bu görevleri dışında, yarış sonuçlarını ve gerekli diğer kayıtları tutmakla görevli "kayıt görevlisi"; ayrıca ölçümlerin elektronik kronometrelerle yapılmadığı yarışlarda, her kulvarda iki tane olmak üzere "zaman hakemleri" ve bir "zaman tutucu" görevlisi bulunur. Rekor denemelerine üç zaman hakemi görev yapar. Zaman hakemleri, elektronik kronometrelerin doğru olarak işletilmesinden sorumludurlar. Yarışmalar sırasında sporcuların kesinlikle uymaları gereken bazı kurallar da şunlardır:

a. Yarışmacılar kendi kulvarından çıkarken diğer yarışmacılara engel olmamalıdır.
b. Yarışmacılar yarış anında havuz dibine basarak yürüyemezler.
c. Yarışmacı, mayo, gözlük ve bone dışında başka malzeme kullanamaz.
d. Bayrak yarışlarında, havuzdaki yarışmacının eli havuzun duvarına değmeden, takımın diğer yarışmacısı çıkış blokundan ayrılamaz.
Yarışmalar sırasında yüzücülerin ceza almalarını gerektiren durumlar şunlardır:
1. Yüzücünün kendi kulvarından çıkarak bir başka kulvara girmesi,
2. Dönüşlerde ya da yarış bitiminde elini ya da vücudunun bir yerini havuzun duvarına değdirmemesi,
3. Saygısızca hareketlerde bulunması ve konuşması,
4. Diğer yüzücülerin çıkış yerlerine gelmelerine rağmen, çıkış yerine gitmemesi,
5. Kendisinin yarışmayacağı bir yarışta suya girmesi,
6. Süratini artıracak ve kendine yapay bir güç verecek türde (palet, parmak arası perdesi) araçlar kullanması,
7. Yarış stilinin dışında bir stilde yüzmesi,
8. Bir kez hatalı çıkışa izin veren kurala uygun olarak, ikinci kez hatalı çıkış yapması.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !